Impresszum

Honlaptulajdonos:
helpNeT Iroda Kft.
1015 Budapest, Donáti u.32.
Adósz.: 14481255-2-41
Cégj.sz: 01-09-905743
+36 30 863 3020
info@helpnet.hu

A honlapot szerkeszti:
Offenbeckné dr.Sólyi Ilona

Tárhelyszolgáltató:
GEDEON BT.
2600 Vác, Zrínyi u.9.
info@gedeon.hu

 

Figyelmeztetés

A honlap oldalain található gyógyszerrel kapcsolatos információk, betegség esetén nem helyettesítik a szakember megkeresésének szükségességét. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg gyógyszerészét!

facebook logo

Látogatott oldalak...

Oldalletöltések száma: 1259126

1. A jelen honlapot (továbbiakban: honlap) működtető Szolgáltató, úgyis, mint adatkezelő (továbbiakban: adatkezelő), tájékoztatja a honlap természetes személy Látogatóit, Felhasználóit, hogy a honlapon nyújtott egyes szolgáltatások igénybevétele regisztrációhoz kötött. A regisztráció során a természetes személytől megadni kért adatok személyes adatnak minősülnek. Az adatok megadása önkéntes, az adatkezelés a Látogató, Felhasználó hozzájárulásán alapul.

2. Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatos alábbi jogszabályi rendelkezéseket betartja:
2.1. Magyarország Alaptörvénye, VI. cikk
2.2. A Magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.,
2.3. 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Info tv.)
2.4. a 2001. évi CVIII. törvény (Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről),
2.5. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE, valamint
2.6. az Online Privacy Alliance ajánlásait.

3. Az adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a honlap látogatásakor regisztráció nélkül is az alábbi adatok kerülnek rögzítésre statisztikai elemzés céljára, mely adatok konkrét személyhez nem köthetők:
3.1. IP cím
3.2. Látogatás forrása
3.3. Látogatás időpontja
3.4. Az oldalon eltöltött idő
3.5. Az oldalon megnézett tartalom
3.6. Az adatkezelő a fenti adatokat monitorozza, rögzíti.

4. A honlapon, a regisztráció során kért adatok:
4.1. név
4.2. e-mail cím
4.3. jelszó
A regisztráció során megadott adatokat az adatkezelő online ügylet lebonyolítása, szolgáltatás nyújtása céljából kezeli.

5. A honlapon a regisztráció során kérhető adatok:
5.1. természetes személy családi és utóneve
5.2. lakcíme, és/vagy szállítási címe
5.3. felhasználónév (nem kötelező)
5.4. telefonszám

A regisztráció során megadott adatokat az adatkezelő, mint Szolgáltató, az online ügylet lebonyolításához, illetve a szolgáltatás nyújtása érdekében a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adminisztráció és kommunikáció céljából kezeli.
Adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a weblap rendszere a hatékony működés érdekében cookie-t használ. Az adatkezelő tájékoztatja a honlap Látogatóit, Felhasználóit, hogy a Honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését a Joomla nyílt forráskódú rendszerrel végzi.

6. Az adatkezelésre, feldolgozásra jogosult Szolgáltató:
helpNeT Iroda Kft.
Székhely: 1015 Budapest, Donáti u.32.
Cégjegyzékszám: 01-09-905743
Adószám: 14481255-2-41
WEBoldal: https://helpnet.hu

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Felhasználó adatait a Szolgáltató alkalmazottja dolgozza fel.

7. Az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelő a regisztrációhoz szükséges adatokat az online ügylet lebonyolításához, a szolgáltatás nyújtásához, online ügylet lebonyolításához, illetve a szolgáltatás nyújtása érdekében, a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos adminisztráció és kommunikáció céljából kezeli, addig az időpontig, ameddig ez feltétlenül szükséges.
Az adatkezelő a hatályos magyar számviteli és adózási jogszabályokban meghatározott körben és időtartamra köteles megőrizni a teljesített szolgáltatásra vonatkozó adatokat.

8. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
A Felhasználót a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján megilleti az adatkezeléssel összefüggésben: a tájékoztatás és helyesbítés joga, az adatok törlése vagy zárolása kérése, az előzetes tájékoztatás és tiltakozás joga és a bíróság, hatóság előtti jogérvényesítés joga. A Felhasználót megillető jogok tartalmának részletes leírása megtekinthető az adatkezelő Adatvédelmi szabályzatában.

9. Jogorvoslat lehetősége:
Amennyiben a Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatban kérdése vagy problémája van, forduljon hozzánk e tájékoztatóban írt e-mail címen.
Panasszal, jogorvoslati lehetőséggel a bírósághoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Elektronikus elérhetőség: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
Weboldal: http://naih-hu

10. A felhasználás célja, általános rendelkezések:
Adatkezelő, a célhoz kötöttség alapelve szerint (Infotv. 4.§), a Felhasználó azonosításához elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli.
Szolgáltató az adatot meglévő szolgáltatásainak biztosítása, fenntartása, védelme, valamint új szolgáltatásainak fejlesztése érdekében gyűjti, valamint a szolgáltatásokból adódó meghatározott célok érdekében kezeli.
A Szolgáltató internetes oldalai bármilyen adat megadása nélkül látogathatóak. Vannak azonban olyan jellegű szolgáltatások, amelyekhez szükségszerűen hozzátartozik az adatszolgáltatás.

A Szolgáltató a Felhasználó adatait harmadik félnek nem jogosult kiadni, kivéve azt az esetet, ha az ügyfél ehhez kifejezetten hozzájárult, illetve, ha a harmadik személy Szolgáltató kapcsolódó vállalkozásának minősül. A kapcsolódó vállalkozásokat jelen nyilatkozattal megegyező tartalmú adatvédelmi kötelezettség terheli. Az adatkezelő személyes adatkérésre törvény felhatalmazása alapján jogosult szervezeteknek (nyomozó́ hatóság, bíróság, ügyészség, nemzetbiztonsági szolgálat stb.) - jogszabályban meghatározott célból - kérelmükre köteles átadni a Felhasználó nyilvántartott adatait.

Az üzemeltetett tárhely kapcsán a Szolgáltató, valamint kapcsolódó vállalkozásai, mint közvetítő szolgáltatók a más által vállalt adatvédelmi kötelezettség betartásáért nem felelnek.
A Felhasználónak lehetősége van arra, hogy a szolgáltatás igénybe vételét megelőzően, valamint az igénybevétel során folyamatosan a fent részletezett adatkezelést írásban a Szolgáltatóhoz intézett nyilatkozat formájában megtiltsa. Ezen tiltás kapcsán azonban – tekintettel a panaszkezeléshez elengedhetetlen technikai jellegű adatállomány szükségességére - a szolgáltatás esetleges ellehetetlenülésével a Felhasználónak számolnia kell.

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató módosítására azzal, hogy ennek időpontjáról a Látogatót, Felhasználót 15 nappal megelőzően az adatkezelő honlapján közzétett közleményben tájékoztatja.